AURA liker od drijena

Aura DrijenAurA Drijen

Drijenak je grm ili nisko drvo na kojem rastu tamno crveni plodovi od kojih se može raditi pekmez, sok, ali i rakija te liker.