GALIĆ Crno litra

galic-crno-litra0,75L

vrhunsko
suho

cabernet sauvignon, merlot
14,0%

Velika
Slavonija i Baranja
Hrvatska

16 C