GALIĆ Rose

galic_rose0,75L

kvalitetno
polusuho

cabernet sauvignon, crni pinot, merlot
12,0%

Velika, Slavonija i Baranja
Hrvatska

8-10 C

šumske jagode i maline pomiješane sa svježim ljetnim jabukama.