VICINIM Teran

vicinim-teran0,75

Izrazito crne boje s dodatkom Borgonje, laganog okusa bez otkačene kiselosti i gorčine s 11,9 vol%